Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra  Bateka.ApS, Probatteri, Nørrebrogade 135A 7000 Fredericia. Tlf. 52 82 99 64, Email salg@probatrep.dk CVR 42774162 såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Bateka.ApS, Probatteri der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

 1. Leverancens omfang
  På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af fremsendt faktura
 2. Dokumentation og vejledning
  Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet og er nødvendigt for produktet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra Bateka.ApS, Probatteri side, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.
 3. Leveringstidspunkt og transport
  Forsendelse af varer sker med (Post nord). Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.
 4. Risikoen for varerne
  Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringsstedet. Hvis mangel på den indsente vare eller modtaget skal du straks reklamere over denne. Bemærk at ProBatteriRep.ApS og BaTeka.ApS ikke er erstatnings ansvarlig for bortkommende nøgler hvis disse ikke er sat fast på batteriet med tape eller bruges til batteriet for at dreje en nøgle cylinder i batteriet.

 1. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
  Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, bør køber reklamerer hurtigst muligt og altid indenfor rimelig tid.
 2. Reklamationspligt ved fejl og mangler
  Når du handler hos  Bateka.ApS, Probatteri. har du 2 års reklamationsret som er lovpligtig indenfor EU. 2 års reklamationsret gælder i henhold til Købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.
 3.  

Udover den lovpligtige reklamationsret giver Bateka.ApS, Probatteri . 2 års garanti på cellepakker, som er installeret i kundens batterikasse. Garantien på cellepakken er underlagt særlige betingelser, som anført på Bateka.ApS, Probatteri  hjemmeside www.probatrep.dk.

Reklamationsretten indbefatter, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Som udgangspunkt vil vi altid forsøge at reparere dit batteri.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd se evt vores garanti krav på WWW.probatrep.dk

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vedligeholdelsesvejledning skal overholdes korrekt for gældende reklamationsret. Garantien dækker ikke fejl eller skader – direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb i batterikassen. Ligeledes dækker garantien ikke almen slitage der forventes ved drift af batterier. Ved almindelig drift af elcykel batterier forventes et vist kapacitetstab, som i henhold til garanti krav.

For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Bateka.ApS, Probatteri. indenfor rimelig tid, efter at fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Bateka.ApS, Probatteri. har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er så detaljeret som muligt.
Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. Bemærk også, at hvis der er tale om en batterirenovering så skal både batteri, oplader og evt. tændingsnøgle medsendes

 1. Bateka.ApS, Probatteri mangelansvar
  Det skal særligt præciseres, at hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller få afslag i prisen, kan Bateka.ApS, Probatteri nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning, såfremt kravet er uforholdsmæssigt.
  Såfremt batteri renoveringen, som Bateka.ApS, Probatteri har foretaget, mod forventning medfører svigt af batteriets drift, og som gør, at det ikke fungerer på elcyklen, vil Bateka.ApS, Probatteri. ikke kunne påtage sig at genetablere den originale batteriopbygning med kundens originale cellepakke. Bateka.ApS, Probatteri . kan i stedet tilbyde at tilbagebetale kunden det fulde indbetalte beløb fratrukket fragtomkostninger når Bateka.ApS, Probatteri  igen har modtaget batteriet fra kunden. Bemærk at batteriet i disse situationer skal returneres i henhold til 11. Fortrydelsesret.

Såfremt køber ophæver aftalen som følge af væsentlig forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

 1. Ansvarsbegrænsning
  Bateka.ApS, Probatter. påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.
 2. Pris og betaling
  Vi udfører elektronisk fakturering, til private kunder, firmaer og offentlige virksomheder og institutioner uden gebyr. Probatterirep.ApS. kan tilbyde EAN fakturering til offentlige institutioner uden gebyr.

Du kan betale med kort, bankwire. Bateka.ApS, Probatter

11 Fortrydelsesret i butik, i vores butik er der ikke Fortrydelsesret, dette betyder at du ikke kan annullere din ordre hvis den startede i butikken. Ved Nørrebrogade 135,  7000 Fredericia.

11.1 Fortrydelsesret online
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler online hos Bateka.ApS, Probatter

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os skriftligt besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til rekl@probatrep.dk omkring fortrydelsen af dit køb. Såfremt du fortryder dit køb skal varen afsendes senest 14 dage efter at du har meddelt at du ønsker at fortryde dit køb. 

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. Sendes varen senere kan Bateka.ApS, Probatter. nægte at ophæve købet.

Alle Fragt omkostninger vil blive fratrukket fra tilbagebetalingen, efter fortrydelsen af købet.

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Når varen tilbagesendes skal batteri og evt. oplader emballeres godt og varen sendes i papkasse.
Hvis tilstrækkelig emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Hvis du ønsker retur ret

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, inden renovering/ydelsen eller efter renoveringen/ydelsen, får du det beløb du har indbetalt til os tilbage fratrukket installationsomkostninger af det nye batteri element som har været forbundet med batteri udskiftningen. Denne omkostning er fast og beløber sig til 800 DKK. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig fratrukket 800 DKK, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

Fortrydelsesret mens vi laver dit batteri:
Fortrydelsesfristen på 14 dage løber fra den dag, vi har modtaget dit batteri. Hvis du ønsker at få ydelsen stoppet og batteriet returneret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at arbejdet skal stoppes og batteriet returneres. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Rimelige omkostninger forbundet dermed vil løbe op på 800 kr. som dækker den udførte del af arbejdet, materialer, og arbejdstid.
Du skal inden 14 dage fra vores modtagelse af batteriet give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail til rekl@probatrep.dk . I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret. Ved speciel ordre lavet til kunden på bestilling vil fortrydelsreten ikke gælde dette kan være elektronik implementeret ordre

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os tilbage, fratrukket 800 DKK som udgør installationsarbejdet i dit batteri. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret.
Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vores adresse er:  Bateka.ApS, Nørrebrogade 135A, 7000 Fredericia
Omkostninger ved returnering påhviler køber.
Du skal vedlægge en kopi af fakturaen.
Bemærk!   Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

199201:

Når du handler hos Bateka.ApS, Probatter trækker vi først pengene når du har modtaget en pakkelabel, hvis der betales med kort eller andre online betalingsmetoder som fremgår på siden. Hvis du vælger betal senere, opkræves betalingen først når reperationen er udført

199202

Alle priser inkludere 25% moms, Bateka.ApS, Probatteri momspligtig

Hvis du handler som firma kontakt os på

erhverv@probatrep.dk

2 års Reklamationsret fra færdig reparations dato

Der gives 2 års garanti fra reparations dato: læs Garanti krav-122113

 

(Garanti krav-122113

1: (Batteriet må kun åbnes af (Bateka.ApS, Probatteri) hvis batteriet åbnes af andre vil garantien frafalde.)

2:( Hvis batteriet udsættes for synderlige hårde slag-tab, vil garantien ikke dække.)

3: (Hvis Batteriet udsættes for vandskade, vil garantien ikke dække. Batteriet er ikke 100% vandtæt men vi isolere og bruger  silikone for at holde batteriet lukket )

4: (Batteriet skal oplades minimum 1 gang hver 2 måned for at garantien dækker.)

5: (Ved fejl på batteriet opstået af vandskader tab og misligholdelse dækker garanti ikke.)

6: (Garanti dækker ikke elektronik der ikke er udskiftet som kommer fra fabrikant: se om elektronikken har været udskiftet på din ordre.

7: (Oplader fejl der har resulteret i at batteriet bliver ødelagt, vil ikke blive dækket af garanti.)

Garanti dækker følgende kapacitetstab

8: (Hvis kapaciteten inden for 4 måneder falder med mere end 10%

9: (Hvis kapaciteten inden for 4-8 måneder falder med mere end 20% dækker garantien)

10: (Hvis kapaciteten inden for 8-12 måneder falder med mere end 30% dækker garantien)

11: (Hvis kapaciteten inden for 12-24 måneder falder med mere end 50% dækker garantien)

12:(Hvis der skulle opstå fejl efter renoveringen med fabrikantens installerede elektronik.

(Vi måler kapacitet i Ah ved hjælp af vores specielle udstyr)

13: (Alle vores lodninger og svejsninger under reparationen dækkes af garantien)

14: (Fragt tur/retur dækkes ikke af garanti (Se pris via reklamations link)

15: (alle vores batterier er dækket af vores 2 års garanti ordning! fra faktura dato)

16: ( hvis batteriet undersøges og fejlen ikke er i hendhold til garantien opkræves der 399 DKK i undersøgelses gebyr

Hvis der skulle opstå fejl kontakt hurtigst muligt os på BaTeka@Bateka.dk

Vi garantere hurtig løsning!

Fordi service og kvalitet er vigtig for vores kunder!

Garantikrav-122113 )


Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
BaTeka.ApS

Nørrebrogade 135A

7000 Fredericia

E-mail: Bateka@bateka.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

______________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens mobil nr.:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens emailadresse:  _______________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)